NYT
22 danskere fik et godt indblik i livet i Peru. Både hvordan missionærer bor og lever, men også hvordan de lokale kristne har det,...
Bred kirkelig opbakning til mandagens høring om forholdene på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, men de ansvarlige politikere glimrede...
13/02/2018 | Lene og Ole Malmgaard, Missionærer i Tanzania
02/02/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Mekane Yesus-kirkens synoder i Syd-Etiopien er gået sammen om at drive et uddannelsescenter, som omfatter både high school (gymnasium)...