NYT
Hver anden lørdag lægger LM i Græsted garage til et cykelværksted, hvor flygtninge kan få hjælp til at sætte cykler i stand
Eleverne på den lutherske bibelskole i Arequipa har i år et praktisk fag, hvor de lærer at formidle evangeliet så relevant som muligt
24/05/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder
21/05/2018 | Stine og Rasmus Roager, Missionærer i Iringa, Tanzania

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Området Fjendeskoven nord for Siem Reap ligger uden for regeringens administrationsområde. Stedet skønnes ikke brugbart for mennesker,...