NYT
Med sang, taler og festlige indslag blev Hovedstadens Kristne Gymnasium officielt åbnet den 17. august i Københavnerbydelen Vanløse....
Sprogstudier og at falde til i en ny hverdag i en fremmed kultur. Det er noget af det, der fylder for nye missionærer - også LM's...
03/08/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder
21/06/2018 | Christina Palmkvist og Kent Kjær Andersen, Missionærer i Cambodja

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Mara Stift ligger i det nordlige Tanzania og er et forholdsvist ungt stift. Der er derfor kun få uddannede præster og evangelister, så ...