Opgaven blev både konkret og uoverskuelig

Foto: 5 volontører til LM's internationale arbejde i 2017
Fra venstre: Johanne Olesen, Simona Kragh Jensen, Nikolai Bach-Svendsen, Katrine Jensen og Caroline Slot Pedersen rejser til henholdsvis Cambodja og Tanzania til august. (Foto: Kaja Lauterbach)
Introduktionskursus gav kommende volontører i LM’s internationale arbejde praktiske informationer både fra missionskonsulenter og nuværende volontører

24. april 2017 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

”Nu er det lidt mere konkret og håndgribeligt, hvad vi har sagt ja til - men det er også mere uoverskueligt.”

Det er Johanne Olesen, Simona Kragh Jensen, Nikolai Bach-Svendsen, Katrine Jensen og Caroline Slot Pedersen enige om. Efter sommerferien rejser de ud som volontører i LM's internationale missionsarbejde, og den 21.-22. april var de på et forberedelseskursus på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.

Katrine tilføjer, at hun også glæder sig lidt mere nu.

Praktiske informationer, tips og ideer og Skype-samtaler

Luthersk Missions missionskonsulenter Bent Olsen og Christian Lund Pedersen stod for volontørkurset sammen med administrativ koordinator Mogens Højgaard Jensen.

De kom med en lind strøm af praktiske informationer om for eksempel vaccinationer og internationalt kørekort, tips til at begå sig i en fremmed kultur og ideer til, hvordan man minimerer konflikter, når man skal bo og arbejde sammen med nogen, man ikke kender.

Afrejsen til henholdsvis Tanzania og Cambodja er først omkring august, men de unge var glade for, at de allerede nu har fået viden om, hvad de skal have undersøgt.

”Det er godt med god tid til at få styr på det hele, og det er også godt, at det ikke lige er midt i læseferien,” sagde Johanne, der går på gymnasiet.

De kommende volontører fik også mulighed for en Skypesamtale med nuværende volontører, der kunne fortælle dem mere konkret om arbejdsopgaverne, samværet med de lokale unge, fritidsaktiviteter – og hvad det kan være godt at huske at tage med i kufferten.

LM vil klæde volontørerne bedst muligt på til opgaven

LM har sendt volontører ud i det internationale missionsarbejde i mange år og til mange forskellige opgaver. Og det er heller ikke noget nyt at holde et introduktionskursus nogle måneder før afrejsen.

”Det gør vi, fordi vi gerne vil forberede de unge mennesker bedst muligt på det, der venter i den kommende volontørtjeneste,” siger Bent Olsen.

”Vi håber også, at vi kan give dem nogle redskaber til at håndtere mødet med en fremmed kultur på en god måde.”

Han ser gode fordele i, at forberedelseskurset bliver holdt cirka tre måneder, før volontørernes udrejse.

”Det giver de unge god tid – både til at få styr på de praktiske ting, men ikke mindst til mental forberedelse,” siger han.

Forskellige opgaver, men mange informationer er fælles

Nikolaj skal være bogvolontør i litteraturarbejdet Soma Biblia, Katrine og Johanne skal arbejde i børnehaven ved projekt Daughters i Phnom Pehn i Cambodja, og Simona og Caroline skal lave menighedsarbejde i Siem Reap i Cambodja.

Selv om de skal ud til så forskelligartede opgaver, mener Bent Olsen, at det giver god mening med en samlet forberedelse. Der er nemlig mange praktiske forhold og baggrundsinformationer, der er fælles, siger han og tilføjer, at der også er noget fornuftigt i, at de unge lærer deres kollega-volontører i andre lande at kende.

Mogens Højgaard Jensen tilføjer, at det er vigtigt at være med til at klæde de unge mennesker, der skal ud, godt på.

”Jeg håber, vi kan give de kommende volontører en oplevelse af, at de er blevet ansat i en organisation, der vil dem og står bag dem,” siger han.

Tilføj kommentar