Så behøver du kun tjekke ét sted

Bornholmske LM'ere til et møde
LM Bornholms lokalblad har fået ny layout og er gået tilbage til sit gamle navn: LM Nyt
Alle Luthersk Missions lokale blade kan nu også ses på vores bladportal

02. januar 2015 / Ditte Olsen: do@dlm.dk

Som en del af den nye dlm.dk har vi fået en bladportal; det vil sige et univers her på siden, hvor alle LM’s blade kan ses i digital form.

Ud over tre landsdækkende blade, kan du også orientere dig i lokale LM-blade, Noreanyt og højskolebladet Båndet.

Luthersk Mission er en landsdækkende forening, med små, store og større forsamlinger og institutioner spredt ud over landet. Og nu er det altså muligt at følge med i hinandens lokalblade uden at skulle besøge flere forskellige hjemmesider.

De er nemlig samlet her på dlm.dks bladportal.

LM Bornholm har taget sit gamle navn tilbage

LM’s afdeling på Bornholm har udgivet et lokalt LM-blad så langt tilbage, at det fortaber sig i historien. Men for 8 år siden fik bladet navnet: LM Bornholm.

Det slog dog ikke rigtig an, fortæller redaktør Peter Krak. LM’erne på øen blev ved med at kalde bladet ”LM Nyt”, sådan som det hed før.

Det har redaktionen så nu taget konsekvensen af. Samtidig med en grafisk ansigtsløftning har bladet fået sit gamle navn tilbage: LM Nyt.

”Claus Hansen fra Nexø har hjulpet os med et ’lift up’, så bladet har fået et mere let look,” siger redaktør Peter Krak.

Lokalbladets formål er at binde afdelingen sammen

”Men der er ikke sket redaktionelle ændringer. Formålet med bladet er stadig at binde afdelingen sammen, ved at LM’erne får indblik i, hvad der sker rundt på øen. Det kan måske give idéer til aktiviteter i kredsene,” opfordrer han.

Vi lader opfordringen gå videre til LM-kredse uden for Bornholm: Kig i bladet – måske har bornholmerne en idé, som kan genbruges et andet sted i landet?

Se det nye LM Nyt her (pdf)

Se alle LM’s blade i bladportalen

Tilføj kommentar