19/08/2017 | Lene og Ole Malmgaard, Missionærer i Tanzania

Sådan lød det fra et grædende fireårigt barn, efter en søndagsskole-time om Gud som vores himmelske Far! Barnet blev draget frem af en sø...

Projekter

Evangeliet kommer ud til folk, der flytter rundt, og de, der bliver kristne, inviteres på bibelskole.
Bibelskolen uddanner evangelister, sognemedhjælpere og hjælpepræster
Soma Biblia skal gennem kristen evangelisk litteratur på swahili komme længere ud med evangeliet og samtidig støtte de lokale kristne i...

Ansatte i Tanzania

JOB
Luthersk Mission (LM) søger en missionær til at støtte op om evangelisation og stå for undervisning for nomadestammer i Tanzania