31/05/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

"Vi lever i den største missionstid nogensinde. Aldrig før har evangeliet nået ud til så mange mennesker. Antallet af evangeliske kristne...

Projekter

For at frontsoldaterne kan kæmpe må de have forsyninger
Det skrevne ord er med til at opbygge troen og binde LM sammen
De fremmede i Danmark har også ret til at høre evangeliet og møde næstekærlighed

Sider

NYT
Noget tyder på, at omvendelsesforkyndelse har en anden klang og spiller en anden rolle i nutiden end tidligere i historien, også i de...
LM-missionær Roar Steffensen laver videoer med bibelundervisning på spansk til den lutherske kirke i Peru. Nu fører de til mission i andre...