15/01/2019 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

Vi har besluttet, at vi i 2019 har en målsætning om fem nye missionæransættelser i LM's internationale missionsarbejde. 

Udfordrin...

Projekter

For at frontsoldaterne kan kæmpe må de have forsyninger
Det skrevne ord er med til at opbygge troen og binde LM sammen
De fremmede i Danmark har også ret til at høre evangeliet og møde næstekærlighed

Sider

NYT
En undersøgelse om LMU'eres givervaner viser, at flere unge ønsker faste rammer for givertjenesten
Musikkonsulent håber, at den nye hjemmeside kan være med til at skabe en ejerskabsfølelse blandt de mange frivillige, der spiller og synger...