Personligt
Finn Sørensen

Prædikant med rygmærke og depression

18/06/2018 / Ole Solgaard; os@dlm.dk

Sygdomsperioder har lært Finn Sørensen noget om afhængighed af Gud – og om at være tålmodig

Finn Sørensen er en af LM’s omkring 160 prædikanter. Han passer ikke ind i den fordom, man måske kunne have om prædikanter: at de er opvokset med troen, kun beskæftiger sig med teologi og har haft et snorlige liv.

Han kom først som 20-årig til personlig tro på Jesus, og har arbejdet med lidt forskelligt - mekaniker, lærer og skoleleder, og er nu ansat som teamleder i en it-virksomhed og forkynder for LM i fritiden.

Depression tre gange

Helbredsmæssigt har Finn flere gange været markant udfordret af depressioner. Første depression kom i syvende klasse, hvor han i tre måneder var indlagt på børnepsykiatrisk afdeling og ikke kunne gå i skole et helt år.

Siden har han haft flere depressioner, kom i medicinsk behandling og er det stadig.

”Det har lært mig noget om afhængigheden af Gud. Han har vist mig, at jeg kan regne med ham."

"Han hjælper på sin måde og til sin tid, og så må jeg være tålmodig. I mine gode perioder spekulerer jeg ikke på sygdommen.

Løskøbte motorcyklister

Finn er motorcyklist med rygmærke på vesten. Han er nemlig præsident i den lille klub Ransomed Bikers (Løskøbte motorcyklister, red.), en arbejdsgren i LM Sønderjylland-Fyn.

”Vi er 16 medlemmer, der af og til tager på tur sammen. Vi gør det, fordi vi har en fælles interesse og en fælles tro, og vi vil med vores rygmærke gerne være synlige og lægge op til samtale med andre motorcyklister. Vi ønsker også at færdes som et forbillede blandt andre motorcyklister,” fortæller han.

Kampe som prædikant

I sin fritid prædiker Finn ved omkring 20 møder årligt i Sønderjylland-Fyns afdeling.

”Det er godt for mig at komme ind i den afhængighed af Gud, som jeg mærker i forberedelsen. Jeg må selv tilegne mig evangeliet for at have noget at give af til andre. I virkeligheden prædiker jeg måske lige så meget til mig selv som til de andre,” konstater han.

”Der er dog også indre åndelige kampe forbundet med prædikantopgaven. Djævelen forsøger at tage frimodigheden fra mig ved at pege på fejl og mangler i mit eget liv. Men så må jeg snakke med Jesus om det og holde fast i, at hans død også gælder mine synder. Det er ham, der giver mig ny frimodighed.”

Artiklen er forkortet fra en artikel i Tro & Mission nr. 11/2018.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Anders Landkildehus, Lars Malmgaard Jensen, Kristoffer H. Enevoldsen, Chris Lindeskov Rasmussen
At bevæge sig i ukendt land kræver som regel god navigation i form af kort, GPS eller i bedste fald en lokalke…