Relaterede foreninger

Luthersk Mission samarbejder med eller har en relation til en række andre foreninger og organisationer i ind- og udland:

Bibelen på nettet
Du kan finde hele den nyeste autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 on-line på Det danske Bibelselskabs hjemmeside.

 

 

 

Bibellæser-Ringen er en uafhængig bevægelse, ønsker at give inspiration og gode redskaber til åndelig fordybelse og sand spiritualitet gennem daglig og systematisk bibellæsning.

 

 

 

Dansk Bibel Institut (DBI)
Studiested i København, hvor studerende kan læse nogle fag i teologi og religion sideløbende med deres uddannelses-forløb på universitetet.

 

 

 

Dansk Missionsråd (DMR)
En samarbejdsorganisation for 30 missionsselskaber i Danmark med baggrund i både folkekirken, frikirker og fælleskirkelige miljøer.

 

 

 

EURIM blev grundlagt i 1984 som et europæisk netværk af (hovedsagelig lutherske) vækkelsesbevægelser fra Nord-, Øst- og Vesteuropa.

 

Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM)
Folkekirkelig forening med arbejde rundt i Danmark. Samarbejder med det svenske ydremissions-selskab Evangelisk Luthersk Mission (Bibeltrogna Vänner).

 

logo_bv.gifEvangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
Svensk missionsselskab, som samarbejder med Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM). Samarbejder blandt andet i Peru.

 

 

 

 

Evangelisk Luthers Netværk (ELN) samler kristne fra forskellige organisationer om det at være Kirke, og at stå fast på Bibelen som et troværdigt fundament for et sandt kristent liv.

 

 

 

Folkekirken
Folkekirkens officielle hjemmeside. Her har en del lokale sogne i Danmark deres egen hjemmeside.

 

 

 

 

Indre Mission (IM)
Tilhører ligesom LM den kirkelige højrefløj og har et landsdækkende arbejde blandt børn, unge og voksne i Danmark. Læs mere om foreningens mange arbejdsgrene.

 

 

 

 

Kirkjuliga Heimamissiónen på Færøerne
Færøsk missionsforening. Nogle af LM's missionærer har deres rødder i KH.

 

 

 

 

Kirkjuliga Missiónsfelagid på Færøerne
Færøsk missionsforening. Nogle af LM's missionærer har deres rødder i KMF.

 

 

 

 

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)
En kristen studenterbevægelse, der arbejder blandt unge på gymnasier, handelsskoler og videregående uddannelsesinstutioner. Her kan du læse om arrangementer, bestille kristne bøger m.m.

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) bidrager med teologisk og pædagogisk gennemtænkning med henblik på at fremme pædagogisk praksis i skole, institution, kirke og hjem.

 

Lærernes Missions Forening (LMF) 
LMF støtter lærere og andre, der er rejst ud som missionærer. Undervisning er et nøgleord, når det gælder udviklingslandene.

 

 

 

MAF er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden, der har til formål at »give evangeliet vinger«.

 

Menighedsfakultetet (MF)
Studiested i Århus, hvor studerende kan læse nogle fag i teologi og religion sideløbende med deres uddannelses-forløb på universitetet.

 

 

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Er LM's norske søsterorganisation. LM og NLM har et samarbejde på flere missionsfelter, hvor danske og norske missionærer arbejder side om side. Har mange spændende oplysninger om de forskellige lande, hvor LM har udsendte missionærer.

 

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF)
SMF er en fælleskirkelig organisation med ydre mission som hovedopgave. SMF er en støtte- og netværksorganisation, og ikke et sendende missionsselskab.

 

 

NYT
De studerende på Tabor Evangelical College (TEC) i Etiopien oplever, at undervisningen bliver mere relevant, når underviseren inddrager...
I Vestjylland er der inden for det seneste år opstået flere bibelstudiegrupper for nydanskere, der ønsker at lære Jesus at kende, fortæller...
Båndet er bindeled mellem Luthersk Missions Højskole og tidligere elever. Bladet indeholder nyt fra livet på skolen og undervisende og opbyg...