NYT
Afdelingsmisionær vil med med små, delbare videoer og opslag på Facebook inspirere lokale LM'ere til hverdagsmission og skabe opmærksomhed…
25. maj 2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

Trosvandrer hedder en ny side på Facebook, som skal være en hjælp til at udbrede evangeliet i hverdagen.

Det er Luthersk Missions…

Alle skal have mulighed for at møde evangeliet på deres modersmål eller et sprog, de forstår godt, mener Norea Mediemission, der står bag…
23. maj 2022 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Nydanskere skal have en lettilgængelig mulighed for at høre evangeliet om Jesus på deres modersmål.

Derfor har…

På en ny studieretning på missionsskolen Tabor i Hawassa får etiopiske kvinder undervisning i åndelig vækst, teologi og diakoni. Målet er…
20. maj 2022 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

I efteråret 2021 begyndte en ny studieretning ved…

Besøg fra den lokale kirke på en barabaig-boplads uden for Dar es Salaam har ført til venskab og har vakt interesse blandt nomaderne for at…
18. maj 2022 / Karin Borup Ravnborg; kbr@dlm.dk

I årevis har der været store konflikter mellem kvægdrivende nomader og de lokale landmænd omkring landsbyen Fukayosi, som ligger et…

Der er en gryende missionsbevidsthed i LM's enorme samarbejdskirker i Østafrika, og LM kan komme til at spille en rolle som økomisk donor…
16. maj 2022 / Nicklas Lautrup-Meiner, nlm@dlm.dk

”Afrikas kirke er kaldet til at gøre en forskel i verdensmissionen.”

Sådan lød ordene til et partnermøde mellem verdens største…