Personligt
fot: Jakob Skovgård Højlund

Jesus kommer mig i møde

26/09/2014 / JAKOB SKOVGÅRD HØJLUND, FORSTANDER PÅ LTC

Klare evangeliske skriftsteder min redning, siger bibelskole-forstander.

Min personlige bibellæsning startede kort efter min konfirmation. Læsningen var ikke præget af glæde, det skulle bare gøres. Dette har dog ændret og udviklet sig i takt med, at mit åndelige liv har udviklet sig.

I årene efter konfirmationen begyndte jeg at tage de konkrete bud og formaninger mere alvorligt.

Efterfølgelsen skulle være ægte og radikal. Ingen billig nåde, tak!

Tung læsning

Men inde i mine 20’ere begyndte billedet af mig selv som en radikal discipel at falme.

Min egenvilje og egoisme trådte tydeligere frem, og i det lys blev de konkrete bud og formaninger frygtelig tunge at læse. Hvordan skulle en egoist som jeg overhovedet kunne elske Gud og min næste?!

I denne proces blev klare evangeliske skriftsteder min redning: Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte, det vil sige personer som ikke kan elske Gud og næsten.

Jesus blev tydeligere

Samtidig med at egenviljen trådte tydeligt frem, trådte Jesus altså også tydeligere frem. Og hos ham fandt jeg glæden, fordi der er hvile og fred hos ham.

Og nu lyder alt dette jo meget godt, måske som lov og evangelium på skema. Ja, måske, men det er nu engang mit liv, og jeg kan ikke lave om på lovens krav, min egoisme og den desto større glæde over, at alt er fuldbragt i Kristus.

I Guds ord afsløres jeg. Den pinefulde sandhed om mig fremsiges, uden at der bliver pyntet på sagen.

Dette er ikke glædeligt. Det er hårdt og nogle gange brutalt, men det driver mig til Kristus. Det driver mig ind i hans opstandelses favntag af mig, hvor jeg hører, at jeg er elsket, at jeg må hvile, og at tavlen er vasket ren.

Dette er min glæde: Frelseren Jesus, som kommer mig i møde i Guds ord. Jeg glæder mig over Bibelen, fordi den fører mig til Jesus.

Artiklen har været trykt i Tro & Mission nr. 13/2014

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Jeff Vanderstelt
Bogen er skrevet af Jeff Vanderstelt, der er præst i Soma-kirken i Tacoma, som han var med til at grundlægge f…