Hvad går pengene til?

Evangeliet er gratis, men det koster penge at bringe det ud til mennesker både i Danmark og i udlandet.

Herunder kan du se en oversigt over nogle af de arbejdsområder i ind- og udland, LM har udgifter til.

Vi kalder det "projekter", selvom det ikke er støtteprojekter i gængs forstand, men du er altid velkommen til at nævne, hvilke områder du særligt ønsker at støtte, når du giver en gave til LM.

Projekter

Oplæring af unge kristne khmerer er helt essentiel for kirkens vækst i Cambodja
Igennem både undervisning og praktik udrustes eleverne til at tjene i deres egne menigheder.
Evangeliet kommer ud til folk, der flytter rundt, og de, der bliver kristne, inviteres på bibelskole.
NYT
I november oplevede Peru nogle meget dramatiske dage med politisk uro og med store folkelige protester, da præsidenten, der nyder stor…
Kaffe dyrket ved foden af Kilimanjaro bliver solgt til adventsarrangementer i nogle af Luthersk Missions kredse rundt i landet til…