Hvad går pengene til?

Evangeliet er gratis, men det koster penge at bringe det ud til mennesker både i Danmark og i udlandet.

Herunder kan du se en oversigt over nogle af de arbejdsområder i ind- og udland, LM har udgifter til.

Vi kalder det "projekter", selvom det ikke er støtteprojekter i gængs forstand, men du er altid velkommen til at nævne, hvilke områder du særligt ønsker at støtte, når du giver en gave til LM.

Projekter

Det skrevne ord er med til at opbygge troen og binde LM sammen
De fremmede i Danmark har også ret til at høre evangeliet og møde næstekærlighed
Sang og musik er en væsentlig del af at være kristen menighed. Bibelen opfordrer kristne til at lovsynge Gud.
NYT
I november oplevede Peru nogle meget dramatiske dage med politisk uro og med store folkelige protester, da præsidenten, der nyder stor…
Kaffe dyrket ved foden af Kilimanjaro bliver solgt til adventsarrangementer i nogle af Luthersk Missions kredse rundt i landet til…