13/02/2018 | Lene og Ole Malmgaard, Missionærer i Tanzania

De sidste par dage har budt på store oplevelser! Op mod 400 masaier tog imod invitationen til at deltage i et undervisnings-seminar, arra...

Missionshistorie

20.09.2014
I mere end hundrede år har Luthersk Mission som landsorganisation systematisk og vedholdende arbejdet med at sprede evangeliet uden for Danmarks grænser.

På denne side kan du finde artikler, der blev skrevet i anledning af 100-års jubilæet.

Læs også:

Overblikskapitlet fra jubilæumsbogen: Fra tropehat til Ipad (pdf)

Liste over samtlige LM-missionærer i 100 år (pdf)

Missionshistorie

Ebbe Kaas

Niels Thygesen (1903-1982) var den første missionær, der fik Luthersk Mission som sin arbejdsgiver. Det skete i forbindelse med, at LM fik ansvaret for et område i Ulanga, Tanzania i 1949

Leif Ramussen

I 2011 var det 100 år siden, at et LM-delegeretmøde traf formel beslutning om et fælles, samlet ydremissions-arbejde for Luthersk Missionsforening, konkret gående ud på "at optage Arbejdet for Hedn

Leif Rasmussen

Søren Haahr Ibsen er i særklasse blandt de mange, der de seneste 100 år har været LM-missionærer.

Leif Rasmussen

Peter Martin Legêne var pionér Luthersk Missions indsats i Surinam i Sydamerika, hvor han oprettede et børnehjem i Alkmaar, som LM var engageret i frem til 1997.

L. Breum Jakobsen

Jens Mikael Thøgersen Winther gik som ung lærer en aften rundt uden noget mål. Men som han gik, begyndte han at bede til Gud: Er det ydremissionær, du vil, jeg skal være?

Sider

LM kan snart fejre jubilæum.

Det er nemlig næsten 150 år siden foreningen  blev stiftet 1.marts 1868 på Bornholm.
Jubilæet fejres ved et endagsarrangement den 3. marts 2018.

> Læs mere om LM's 150-års jubilæum her.

> Hvordan startede Luthersk Mission? Læs mere her.

Verden er blevet mindre, og Danmark får jævnligt nye borgere fra andre lande.

En del flygtninge fra Afrika og mellemøsten er...