21/05/2018 | Stine og Rasmus Roager, Missionærer i Iringa, Tanzania

For nogle uger siden, var vi til gudstjeneste i masaikirken tæt ved landsbyen Kiwele. Det tog ca 40min at køre dertil og turen var på gru...

Missionshistorie

20.09.2014
I mere end hundrede år har Luthersk Mission som landsorganisation systematisk og vedholdende arbejdet med at sprede evangeliet uden for Danmarks grænser.

På denne side kan du finde artikler, der blev skrevet i anledning af 100-års jubilæet.

Læs også:

Overblikskapitlet fra jubilæumsbogen: Fra tropehat til Ipad (pdf)

Liste over samtlige LM-missionærer i 100 år (pdf)

Missionshistorie

Ebbe Kaas

Niels Thygesen (1903-1982) var den første missionær, der fik Luthersk Mission som sin arbejdsgiver. Det skete i forbindelse med, at LM fik ansvaret for et område i Ulanga, Tanzania i 1949

Leif Ramussen

I 2011 var det 100 år siden, at et LM-delegeretmøde traf formel beslutning om et fælles, samlet ydremissions-arbejde for Luthersk Missionsforening, konkret gående ud på "at optage Arbejdet for Hedn

Leif Rasmussen

Søren Haahr Ibsen er i særklasse blandt de mange, der de seneste 100 år har været LM-missionærer.

Leif Rasmussen

Peter Martin Legêne var pionér Luthersk Missions indsats i Surinam i Sydamerika, hvor han oprettede et børnehjem i Alkmaar, som LM var engageret i frem til 1997.

L. Breum Jakobsen

Jens Mikael Thøgersen Winther gik som ung lærer en aften rundt uden noget mål. Men som han gik, begyndte han at bede til Gud: Er det ydremissionær, du vil, jeg skal være?

Sider

Jordemødrene Elisa Riis og Birgitte Elmkvist Madsen, der begge er udsendt af LM, arbejder i et norskfinansieret tværgående...