Anmeldelse

Bliv en bedre far i dag

Grogory Winston Slayton
Scandinavia 2014
183 sider, 199 kroner
af Peter Leif Mostrup-Hansen

Titlen er heldigvis lidt misvisende, for mens Slayton lægger op til forandring fra dag ét, er han befriende ærlig om, at det er en livslang opgave at blive en bedre far. Smutvejene findes ikke (s. 28).

Bogen bæres ikke af drømme om fremtiden, men af værktøjer til nutiden – nutiden resten af livet. Bogen er nemlig en værktøjskasse med ti forskellige redskaber, vi som fædre skal bruge resten af livet på at anvende stadigt bedre.

Jeg kan godt lide bogens kombination af principielle afsnit, hvor menneskelige mekanismer forklares og fejlopfattelser afsløres, og praktiske afsnit til hvert af de ti værktøjer, hvor læseren får konkrete råd til at føre tingene ud i livet, for det handler både om, at vi ændrer tankemønstre, og om, at det giver sig synligt udslag i livet. Og sidste del af bogen tager fat på de særlige situationer, som for eksempel enlige fædre eller langdistancefædre er i.

Bogen er imidlertid ikke kun båret af almindelig sund livsvisdom, for Slayton viser hen til den perfekte far, Gud selv, og opmuntrer læseren til at blive en bedre far i Guds lys og kraft. Her er det godt, at Jesus ikke kun gøres til forbillede, men også gøres til ham, jeg er frelsesmæssigt og relationelt afhængig af – også i min opgave som far.

Dog går det galt, når Slayton i et velment forsøg på at favne ikke-kristne taler om, at de også kan få del i Guds styrke, visdom og kærlighed uden at være kristne (s. 185). Men det rokker ikke ved bogens anbefalelsesværdighed!
Grundlæggende for hele bogen er, at vi som fædre er uerstattelige i netop dette job og ikke på arbejdsmarkedet, for selvom vi gør det godt dér, er der andre, som kan gøre det lige så godt. Men intet andet menneske kan komme så tæt på børnene som deres far (og mor!) (s. 25).

Derfor skal vi som fædre ikke nøjes med visioner for karrieren og vores person (det vil sige omdømme og eftermæle), men i høj grad også have visioner og mål for vores familie (s. 34).

Jeg ville ønske, mange ville læse bogen og danne fædregrupper, så hjælpen også bredes ud til dem, der ikke vil få den læst – og så alle får talt om bogens gode indhold.

Trykt i Tro & Mission 18/2014
 

Tilføj kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ruth Bach-Svendsen
”Det er mange år siden, jeg første gang mødte overvejelserne om at rejse ud,” fortæller missionær Ruth Bach-Svendsen.   ”Egentlig er det lig…