Etiopien

Luthersk Mission begyndte missionsarbejde i Etiopien i 1970, men har nu udfaset sit missionærengagement i landet. LM støtter dog stadig kirken med udsendelse af korttids-undervisere

Luthersk Mission har i mange år arbejdet sammen med den Etiopisk-Lutherske Kirke Mekane Yesus (EECMY) at bringe evangeliet til de mindst nåede folkegrupper i landet i samarbejde med Norsk Luthersk Misjonssamband og nordiske søsterorganisationer.

LM’s arbejde har været koncentreret om evangelisering, bibeloplæring og sundhedsarbejde. Geografisk har LM’s primære fokus været de marginaliserede folkegrupper i Sydvest-Etiopien. Den sidste LM-missionær i Etiopien stoppede i 2018, men LM udsender enkelte korttids-undervisere til Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba. LM støtter årligt kirkens arbejde med et mindre økonomisk beløb.

Kirken i Etiopien

Mekane Yesus Kirken blev dannet i 1959 og er en af de hurtigst voksende lutherske kirker i verden. Kirken har været kendetegnet af vækkelse. Dens medlemstal passerede i 2023 10,4 mill. kristne. Kirken har en central ledelse og er opdelt i 41 synoder med stor indre selvbestemmelse.

 

 

Mennesker og tro i Etiopien

Der er ca. 80 forskellige sprog i landet. De vigtigste er amharisk og oromo. Bibelen – eller dele af den – er kun oversat til omkring 30 af landets sprog.

Af Etiopiens ca. 100 mill. mennesker regnes 45 % som kristne og 33 % til muslimske grupper.

Af de kristne udgør den Ortodokse Kirke omkring 27 % af befolkningen. Kirken kan føre sin historie tilbage til 3-400-tallet. Evangeliske kristne (inkl. EECMY) udgør ca. 18 %. Der er mange kirkedannelser med karismatisk præg.

 

Bibel- og missionsskole

I Hawassa ligger Tabor Evangelical College (TEC), som dels er et gymnasium men også rummer en bibel- og missionsskole, hvor ca. 50 følger alm. bibelskole og omkring 100 studerer på diploma- eller degree-niveau. Missionsskoledelen har et sigte med at uddanne unge til at blive aktive i mission, enten som kirkens udsendte missionærer eller som evangelister og præster blandt folkegrupper i Etiopien, som ikke har fået megen bibelsk oplæring eller forståelse. Med kirkens vækst er der stort behov for bibeloplæring. LM har sammen med Dansk Bibel-Institut i flere år udsendt korttids-undervisere til TEC.

Præsteseminarium

I hovedstaden Addis Abeba har Mekane Yesus Kirken sit eget teologiske uddannelsessted af præster og ledere. Der er ca. 600 studerende på Mekane Yesus Seminary (MYS). Stedet har eksisteret siden 1961.

Der tilbydes et 4-årigt bachelorstudie i teologi og et 3-årigt master-program. Desuden tilbyder MYS en lederuddannelse på Management and Leadership College. MYS tilbyder også teologsik undervisning som aftenskolekurser eller som fjernundervisning.

Mekane Yesus Seminary har mangel på kvalificerede undervisere med luthersk baggrund. Derfor udsender LM i samarbejde med Dansk Bibel-Institut korttidsundervisere til teologisk undervisning på højere niveau.

Lokal bibelskole

EECMY har mange lokale bibelskoler, hvor der gives kursus i grundlæggende kristendom. Et eksempel er bibelskolen i Jinka, hvor menigheder sender unge til oplæring, så de senere kan tage ansvar i den lokale menighed. De fleste, der kommer på bibelskole er mænd, men der er også enkelte kvinder. Med et fuldført bibelskolekursus på et eller to år, kan de unge søge til steder, der giver teologisk uddannelse på højere niveau. Behovet for ledere med bibelsk kendskab er enormt stort.

Evangelisering

Sydvest-Etiopien, som har været LM’s fokusområde, har ca. 20 forskellige folkegrupper, hver med eget sprog og kultur. Evangeliet er blevet forkyndt for næsten alle grupper, men modtageligheden har været begrænset, fordi stammeskikke og -fællesskab dominerer stærkt. Etiopiske evangelister sendes for nogle måneder ad gangen til nye områder med Guds ord. Missionærer har været med til at supervisere og støtte evangelisterne i deres opgaver.

Sundhedsarbejde /RMM

LM har støttet et norsk-finansieret sundhedsprojekt med en jordemoder. Projektets mål er at reducere dødeligheden blandt gravide og de børn, de venter sig. Etiopien er et af de lande, der har den højeste dødelighed i forbindelse med svangerskaber. Det kan skyldes uvidenhed, som følge af overtro eller mærkelige forestillinger i det enkelte stammesamfund. Det skyldes også lange afstande til kvalificeret fødselshjælp.

Projektet sigter på oplæring af sundhedspersonale ved mindre helsecentre i landområderne, så de kan henvise gravide i risikogruppe til at søge hjælp i tide, men også så man lokalt kan klare et akut kejsersnit.