Tanzania

Luthersk Mission begyndte missionsarbejde i Tanzania i 1911.

LM arbejder sammen med Den evangelisk-lutherske Kirke i Tanzania, som har omkring 11 millioner medlemmer.

Vi ønsker at styrke det evangeliserende arbejde i kirken og vil støtte dem i at have syn for mission blandt de folkegrupper i Tanzania, der ikke har hørt evangeliet.

Desuden vil vi fremme udbredelsen af evangeliet gennem nomadeevangelisation, engagement på bibelskoler og via litteraturarbejdet Soma Biblia.

Kirken i Tanzania

Kirken i Tanzania er vokset op via vestlig mission. Da LM for mere end 100 år siden kom til Tanzania, var det i samarbejde med andre missionsselskaber og regionale kirker.

Først i 1963 fik Tanzania én national luthersk kirke, som derefter har været LM's primære samarbejdspartner.

Mennesker og tro i Tanzania

Tanzania er cirka 22 gange så stort som Danmark, og der bor cirka 60 millioner mennesker, hvor omkring 35 procent lever under fattigdomsgrænsen.

I Tanzania er 50% af befolkningen kristne, hvoraf 26% tilhører den katolske kirke og 28% er protestanter eller anglikanere. Omkring 35% af befolkningen er muslimer og de resterende 15% dyrker traditionelle, lokale religioner.

Det officielle sprog er swahili, men der findes mange stammesprog. Der er stadig en del nomadestammer i Tanzania, som i sagens natur ikke har fast bopæl. Disse stammer betragtes internt i Tanzania som mindreværdige borgere og behandles ofte derefter - desværre langt ind i kirkens rækker.

 

LM's indsatsområder

 

Undervisning på bibelskoler

Omkring halvdelen af LM's missionærer i Tanzania arbejder med evangelisering og bibelskole-undervisning.

Visionen er, at LM’s missionærer skal fungere som centralt placerede undervisere, så de studerende selv kan videreformidle det, de har lært, når de kommer tilbage til deres egne landsbyer.

En tanzanier vil oftest være langt bedre til at forkynde for sine landsmænd end en missionær, som kommer fra en helt anden kulturel kontekst, så derfor lægges der vægt på, at de studerende bliver udrustet til at dele evangeliet - fra tanzanier til tanzanier.

LM trak sig officielt ud af arbejdet i Ulangadalen i 2005, men har siden i perioder sendt missionærer til at holde kortere kurser i området, hvor de underviser i både teologiske emner og i praktiske fag som økonomi og selvunderhold.

Mission blandt nomadestammer

LM støtter mission blandt nomadestammer i det sydvestlige Tanzania. Overordet består arbejdet af to grene: evangelisation og undervisning på Ilambilole bibelskole.

De stammer, vi arbejder blandt, er barabaig-, sukuma-, masaifolket samt flere mindre stammer. 

På grund af udfordringer med at finde vand og græs til kvæget flytter mange masaier til de større byer for at finde arbejde. Mange af dem er analfabeter, og i storbyen Dar es Salaam samarbejder med den lutherske kirke om at tilbyde dem læseoplæring.

Et andet projekt, der sker i samarbejde med den lutherske kirke i Tanzania, er hjælp til de kristne masaier i Arusha-området til at leve som kristne i et samfund, der er domineret af gamle stamme-traditioner.

Produktion og spredning af kristen litteratur

Siden 1987 har LM været engageret i at sprede kristen litteratur, og i 1992 fik vi registreret eget forlag i Tanzania: Soma Biblia.

Soma Biblia betyder "Læs Bibelen". Forlaget udgiver bøger, bibellæseplaner og børnebladet "Twende" og står for salg og distribution af bibler og kristen litteratur til store dele af Tanzania. Det sker både via bogbutikker i større byer og via mobile bogsælgere, der kører rundt i bil eller på cykel.

Læs mere om LM's indsatsområder under Projekter/Tanzania.

27/01/2023 | Jens Peter Rejkjær,

10.000 danskere rejser hvert år til Cambodja. Der er så meget at se og opleve, bl.a. Angor Wat, som jeg også besøgte. Men det store flert…

17/03/2021 | Rakel Wilkens Kjeldsen