Cambodja

Luthersk Mission begyndte missionsarbejde i Cambodja i 2003.

LM's arbejde er fokuseret på uddannelse af kristne ledere, bibelundervisning, søndagsskole, engelskundervisning samt en diakonal indsats. Vi arbejder målrettet med, at khmererne selv opnår kompetencer til at videreføre arbejdet, når LM ikke er i Cambodja mere.

LM samarbejder med flere forskellige lokale kirker og prøver blandt andet at hjælpe dem ind i et netværk, så de kan møde udfordringerne sammen og blive mere velfunderet i lederskab og bibelkendskab.

Cambodjas nære fortid påvirker nutiden

Omkring en fjerdedel af Cambodjas befolkning blev slået ihjel under De Røde Khmerers regime fra 1975 til 1979.

Målet for regimet dengang var en stat ledet af bønder, så særligt veluddannede og mennesker i ledende stillinger i samfundet mistede livet, og resten af befolkningen blev drevet ud i hungersnød.

Cambodja gik fra at være et kulturelt centrum til at være fuldstændigt udpint, og det store arbejde med at bygge et samfund op fra bunden begyndte. Cambodja har gennemgået en enorm udvikling, men der er fortsat et stort behov for hjælp til genopbygning af landet.

Mennesker og tro i Cambodja

95 % af Cambodjas befolkning er buddhister. Med over 4.000 pagoder spredt udover landet er buddhismen en synlig del af hverdagen.

I praksis bliver buddhismen blandet med dyrkelse af forfædre, hvor man i det daglige har husaltre til at ofre fødevarer til forfædrene udover højtider, hvor khmererne kollektivt ofrer til forfædrene i pagoderne.

Kristne udgør en procent og muslimer to procent af befolkningen. Med en så entydig religiøs sammensætning har khmererne oftest den selvforståelse, at man ikke kan være khmer, hvis man ikke er buddhist.

Det er snart 100 år siden, at de første protestantiske, amerikanske missionærer kom til Cambodja, og særligt i 1960'erne og 1970’erne blev folk omvendt.

Men også kristne måtte lade livet under De Røde Khmerer, så de kristne i Cambodja i dag er nye i troen, og de er spredt på et stort antal af lokale kirker, der enten står alene eller er knyttet til mange forskellige trosretninger.

LM's indsatsområder

LM er engageret i de to storbyer Phnom Penh og Siem Reap, primært med bibelundervisning, studenterarbejde og drift af kollegier for universitetsstuderende. Se områderne mere konkret beskrevet under "projekter".

LM's historie i Cambodja

LM's første indsatser var i Phnom Penh blandt andet i forhold til gadebørn, unge uden uddannelse og undervisning på Phnom Penh Bible School. Arbejdet er senere blevet udvidet til Siem Reap med blandt andet menighedsundervisning. Luthers lille katekismus er desuden blevet oversat til khmer.

Omkring 2010 begyndte man evangelisering i et nybyggerområde ved Siem Reap kaldet Fjendeskoven. Dér er rigtig mange blevet kristne de senere år.

Nye kristne i Fjendeskoven

21/09/2020 | Amalie Puggaard Poulsen,

Omkring årtusindeskiftet blev der startet en luthersk menighed op i den gamle inkahovedstad, Cuzco. I adskillige år kom over 20 mennesker…

05/07/2019 | Matilde Olesen
I min volontøropgave har jeg arbejdet med undervisning. Helt konkret har jeg undervist missionærbørnene i dansk og nogle khmerbørn i musik. Jeg var meget spændt på, hvordan det ville blive at være vol…