Bliv medlem

For at blive stemmeberettiget medlem skal man være fyldt 18 år og kunne tilslutte sig foreningens grundlag, som kommer til udtryk i LM's kerneværdier.

Luthersk Mission har ingen central medlemsregistrering.

Er man over 18 år, kan man blive stemmeberettiget medlem af LM igennem sin lokale LM-kreds, frimenighed eller afdeling.
Kontakt den lokale kredsformand om dette.

Børn og unge kan blive medlem af LMBU via deres lokale klub eller ungdomsforening. Læs om det på lmbu.dk.

Læs mere om medlemskab af LM under sektionssiden Om os/Bliv medlem.
 

Find en LM-kreds

I LM i Danmark samles vi om forkyndelsen af Guds ord, bibelstudium og mission, fordi vi tror på Jesus og ved, at det er godt at dele tro og kristenliv med hinanden.

Indtast bynavn her, og få hjemmesideadresse på en LM-kreds eller -frimenighed.

Vælg et filter og klik på Anvend for at se resultater