LM's design

Logoer til download.

LM's Logo findes forskellige udgaver, som kan downloades i denne zip-fil.

Ønskes der andre fil-formater eller et logo med navn på kreds, afdeling eller underafdeling kan der rettes henvendelse til grafiker Amalie Puggaard Poulsen.

Her kan du se designmanualen med vejledning i brug af de forskellige logoer og andre grafiske retningslinjer for Luthersk Mission.

> Læs mere om LM's logo på dlm.dk/logo