Hvordan lede et åbent bibelstudie?

”Det er ikke så afgørende, om vi kan svare på deres spørgsmål eller ej, men i højere grad, om vi lytter til dem, tager deres spørgsmål seriøst og respekterer dem.”

”En god leder i en åben bibelstudiegruppe (ÅBS) skal være en guide på sidelinjen fremfor at være gruppens midtpunkt. En leder skal hjælpe deltagerne med at læse teksten selv, så Gud kan tale til dem gennem sit ord.”

”Glem aldrig, at du sidder med dynamit i hænderne, når du leder en bibelstudiegruppe. Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd (Hebr 4,12)”

3. Korsord: FRELS DIG SELV OG OS!

Men den anden satte ham i rette og sagde: ”Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.” Og han sagde: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.” Og Jesus sagde til ham: ”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis”
(Lukasevangeliet 23, 39-43).

Det er hjertet bag ordene, der tæller. De samme ord, der her siges som en hån, kan siges ligegyldigt; men de kan også siges som en bøn. Hvor var den fortabte røver nær frelsen!

4. Korsord: HVORFOR

Hvorfor er et frygteligt ord, når det råbes, uden at man får noget svar. Ja, fortabelsen er Guds tavshed.

Ikke så sjældent opleves hans svar mærkelige.

Det er, som om han svarede på noget andet, end det du spurgte om. Du spørger menneskeligt.

Han svarer guddommeligt. Hans svar tilfredsstiller ikke altid vor tanke, men hans svar i hans ord rækker altid hjertet en forunderlig hjælp og trøst. Gennem Skrifterne fører han os ind i sine tanker, og dér finder sjælen hvile. Det betyder langt mere, end hvis Gud gav dig begrundelsen for, hvorfor han handler, som han gør.

5. Korsord: JEG TØRSTER (2)

Uudslukkelig tørst fører til fortvivlelse. Det er korset et vidnesbyrd om. Det gælder tørst efter vand og i endnu højere grad tørst efter Gud.

Jesus tørstede efter Gud, men Gud havde forladt ham. Det er Helvedes kval.

Men for os kan tørsten på denne side af evigheden blive vejen til velsignelse. Tørsten får dig til at vende dig mod noget uden for dig selv. Og Jesus har sagt: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke.

6. Korsord: DET ER FULDBRAGT (4)

Bibelen siger, at frygten for døden gennem hele livet holder mennesker i trældom. Umiddelbart synes det ikke at være tilfældet; men det er virkeligheden.

Døden er en bestemmende magt.

Sådan har det været siden syndefaldets dag.

Også for et Guds barn er døden den sidste fjende, men den er samtidig en overvundet fjende. Jesu sejr over døden er din sejr over den. Du dør, når du har draget dit sidste åndedrag, og så gør du det alligevel ikke. I troen på Jesus er du gået over fra døden til livet. Derfor lever du, selv om du dør.

7. Korsord: BETROR JEG MIN ÅND

At være forladt af Gud blev ikke det sidste for Jesus. Da alt det, der skulle gøres til din frelse, var fuldbragt, råbte Jesus med høj røst: Fader!

Med sit hjertes øje så han sin Fader. Han så ikke alene en fars øjne, der vågede over ham, men han så også et faderhjerte, der bankede for ham.

Jesus var nu der, hvor hans legeme og ånd skulle skilles. Legemet skulle lægges i en grav, men hvor skulle ånden være? Jesus var ikke i tvivl.

Exodus Gods and Kings

For anden gang i 2014 kom der en film baseret på en bibelsk beretning. 

I foråret var det Aronofskys syrede øko-udgave af beretningen om syndfloden. 

Nu er det blevet tid til Ridley Scotts fortolkning af beretningen om Moses og udvandringen af Egypten. 


Moses (Christian Bale) er på besøg i byen Ramses, som slaverne er ved at opføre (Foto: Fox-Film).

Noa

“Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage.” Så er du advaret! 
Darren Aronofsky har instrueret en visuelt imponerende film, som er kreativt fortalt.


Noa (Russell Crowe) og hans søn Kam (Logan Lerman) uden for arken. (Photo credit: Niko Tavernise; image.net)

De glæder sig til at lære Bibelen bedre at kende

Amalie Sif Thomsen fra Tønder og Cecilie Haahr Kristensen fra Henne er to af de 74 elever på LMH’s forårshold.

Cecilie Haahr Kristensen har i efteråret været på Discipelskole i Israel og fik dér smag for at grave endnu dybere i Bibelen.

Cecilie har lyst til at fordybe sig endnu mere i Bibelen

”Det har sådan set længe været min prioritering at komme på LMH, jeg har hørt meget godt om skolen fra familie og venner, men opholdet i Israel slog det fast for mig,” forklarer hun.

Sider