Asbjørn Asmussen
Den 29. august 2022 udkom Arvid Asmussens nye lovsangsalbum Katedral. Albummet består af 11 gode, stærke lovsa…
ANDAGT
Syndernes forladelse betyder kamp imod synden.
Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døber peger på Jesus.
Jesus er på knæ i Getsemane have. Han er bange. Foran ham venter uretfærdig rettergang, tortur, hån, korsfæstelse og død.
Guds rige er allerede kommet. Det er nemlig koblet til Jesus, og Jesus er her allerede.
<span>Gud er hellig. Guds navn er helligt. Ingen kan ændre på det. Ingen!</span>
<span>Fadervor begynder i en næsten selvmodsigende virkelighed: Den almægtige Gud, som er i </span><span>himlene, vil kaldes vor Far.…</span>
Barnet i Betlehem fjernede ikke al nød
Jakob Skovgård Højlund
Min personlige bibellæsning startede kort efter min konfirmation. Læsningen var ikke præget af glæde, det skulle bare gøres. Dette har dog æ…