Tim Chester og Steve Timmis
Jeg kunne ønske mig, at rigtig mange bibelkredse ville tage fat på denne bog. Det er en meget god og også prov…
ANDAGT
Syndernes forladelse betyder kamp imod synden.
Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døber peger på Jesus.
Jesus er på knæ i Getsemane have. Han er bange. Foran ham venter uretfærdig rettergang, tortur, hån, korsfæstelse og død.
Guds rige er allerede kommet. Det er nemlig koblet til Jesus, og Jesus er her allerede.
<span>Gud er hellig. Guds navn er helligt. Ingen kan ændre på det. Ingen!</span>
<span>Fadervor begynder i en næsten selvmodsigende virkelighed: Den almægtige Gud, som er i </span><span>himlene, vil kaldes vor Far.…</span>
Barnet i Betlehem fjernede ikke al nød
Lisbeth Madsen
”Madsen Racing” står der – foruden et par sponsornavne – på siden af den grønne varevogn, der har base i indkørslen hos en LM-familie i land…