Annelise og Axel Rye Clausen
En fyldig bog om international mission, der spænder over to forskellige missionsfelter i to verdensdele, der l…
ANDAGT
Syndernes forladelse betyder kamp imod synden.
Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døber peger på Jesus.
Jesus er på knæ i Getsemane have. Han er bange. Foran ham venter uretfærdig rettergang, tortur, hån, korsfæstelse og død.
Guds rige er allerede kommet. Det er nemlig koblet til Jesus, og Jesus er her allerede.
<span>Gud er hellig. Guds navn er helligt. Ingen kan ændre på det. Ingen!</span>
<span>Fadervor begynder i en næsten selvmodsigende virkelighed: Den almægtige Gud, som er i </span><span>himlene, vil kaldes vor Far.…</span>
Barnet i Betlehem fjernede ikke al nød
Sara Sulkjær og Helene Roager
Det stod ikke skrevet i kortene, at Sara Sulkjær og Helene Roager i sommeren 2021 skulle slå sig ned i Esbjerg for at studere og blive en de…