Darren Aronofsky, instruktør
“Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslet…
ANDAGT
Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: ”Jeg tørster.”<br />…

Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: ”Det er fuldbragt.” Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
Johannesevangeliet 19,30

Og Jesus råbte med høj røst: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” Da han havde sagt det, udåndede han.
Lukasevangeliet 23,46…

Vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene og gør tjeneste ved helligdommen, det sande…
Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen (Matt 25,13)
"Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer,…
Jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død (Kol 1,21-…
Jesus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt ... (1 Pet…
"Jesus svarede dem: "De raske har ikke brug for en læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til…
"Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og den trøst, som Skrifterne giver…
Bonnie Myhre
”Jeg var så glad for at komme på børnelejr, fordi jeg mødte ting, der gav mening, samtidig med at vi kunne have det sjovt og hygge,” siger B…