Farvel offentlig støtte - goddag giversind?

14/09/2017

Offentlig støtte kommer, og offentlig støtte går.

Måske mest det sidste, hvis man skal kigge på de seneste udviklinger. I foråret viste det sig, at den offentlige støtte til de tværkulturelle sommerlejre formentlig ikke kommer. Missionærer kan heller ikke få børnepenge fra det offentlige længere fra og med i år.

Nu er det momskompensationen, som måske ryger. Det er en ordning, som hvert år giver 1-1,5 million kroner i LM’s kasser.

Isoleret set udgjorde momskompensationen kun omkring fire procent af LM’s samlede indtægter i 2015.

Men set sammen med alt det andet tegner det sig et billede af, at LM’erne måske skal til at vænne sig til, at der er færre offentlige tilskud til arbejdet.

Gør alle folkeslag til mine disciple, hvis I kan få støtte til det

Det er vel et udtryk for, at der er lavvande i statskassen, at regeringen ønsker at slanke den offentlige sektor, og at religion og tro er blevet så fremmed for danskerne og de folkevalgte, at tilskud til trosbaserede foreninger er et politisk set nemt sted at spare.

Det kan man mene meget forskelligt om.

Det er dog et faktum, at missionsbefalingen hverken indeholder momskompensation eller fradragsret som en betingelse. Jesus sagde ikke: ”Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, hvis I kan få fradrag og offentlige tilskud.”

Det store spørgsmål til LM’s venner er derfor: Hvad må det koste?

Det går ud over mennesker på kanten af samfundet

Ordningen kommer kerneaktiviteterne i LM’s missionshuse til gavn, men de rammer også bredere end det. Rundt omkring i landet driver LM’erne tilbud for folk på kanten af samfundet – gammeldanskere såvel som nytilkommere. Der er væresteder, sociale tilbud, kvindegrupper, venskabsmiddage og meget andet.

Der er mange frivillige, der gør en stor indsats, men man kan ikke drive disse tilbud, uden at der må et minimum af penge til.

Fjerner man momskompensationen er det især afdelings- og kredskasserne, der kommer til at mærke det, men i anden omgang er det måske de mennesker, som har behov for vores hjælp.

Opfindsomhed og giversind bliver sat på prøve

Guds arbejde her i verden er heldigvis ikke afhængig af offentlig støtte.

Det gælder også det lille hjørne af arbejdet, som LM forvalter. Men i takt med at de offentlige støttemuligheder forsvinder, bliver LM’ernes giversind og opfindsomhed sat på prøve.

Forhåbentlig kan det vække til fornyet missionsiver og kærlighed til Danmarks svageste – uanset at det så måtte betyde, at vi må lide afsavn og have flere penge op af lommerne. 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.