Sejr og skrøbelighed

05/02/2019

I øjeblikket synes jeg, at Luthersk Missions arbejde er kendetegnet af både sejr og skrøbelighed. Det har det muligvis altid været. Det er muligvis også et grundvilkår i alt kristent arbejde.

Evangeliet sejrer i mange menneskers liv i de her år. Det står - igen - klart for mig, efter jeg har læst en lang række årsrapporter fra LM-ansatte. Mange af de ansatte fortæller om, at arbejdet bærer frugt - mennesker går ved troen på Jesus ind i Guds rige. Både herhjemme og ude i verden.

Nationalt boner ikke mindst det tværkulturelle arbejde blandt nydanskere ud. Der er en markant åbenhed blandt flygtninge og indvandrere. Der kommer færre af dem til Danmark for tiden. Til gengæld er der flere og flere af dem, der kommer til tro og bliver kristne. Mange med muslimsk baggrund. Vi kan godt tale om vækkelse.

Internationalt bærer missionsarbejdet også frugt mange steder. Blandt buddhister, muslimer, kulturkristne og folkereligiøse. Hvis vi tager det helt store view, er der folk, der mener, at vi lever i den største kristne missionstid nogensinde. Mange steder kan vi godt tale om vækkelse i verdensmission. Og LM får lov til at være en brik i dette.

Globalt set går evangeliet frem. Der er en evangelisk sejr.

Kraft i magtesløshed

Men der er en skrøbelighed i LM's arbejde. Færre LM'ere, få resurser, få missionærer, menneskelige skrøbeligheder, udfordrede samarbejdsforhold, forskellig kultur, anderledes mentalitet, frafald.

Det er som om, at vi ofte bevæger os på kanten af, at tingene ikke rigtig lykkes. Magtesløshed.

Men muligvis har det at gøre med det, som Gud sagde til apostlen Paulus: "Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed".

Måske ligger der i virkeligheden en befrielse i denne magtesløshed. Så det bliver en evangelisk skrøbelighed.

Vi kan opleve, at det er anstrengende at hænge til tørre mellem sejr og skrøbelighed i missionsarbejdet. Jeg tror, vi må se det som den virkelighed, vi arbejder i. Og lære at opfatte det som en positiv virkelighed - åndeligt set. Selv om vi ofte åndeligt ikke kan forstå, hvad der reelt er sejr, og hvad der er skrøbelighed - i al vores skrøbelighed.

Men vi tror på evangeliets sejr.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.