Påske er også opstandelse

12/04/2019

Som bekendt har pinsen givet navn til kirkesamfundet Pinsekirken. Med dette navn har den godt 100 år gamle bevægelse ønsket at lægge vægt på pinsehøjtidens budskab om Helligåndens gerning.

Hvis LM’s fædre havde fulgt Luthers ønske om ikke at lade hans navn indgå i navnet på nogen kirkelig institution, ville det have været oplagt at kalde den nye bevægelse for Påskemissionen. Baggrunden for stiftelsen af Luthersk Mission var jo netop Christian Møllers såkaldte langfredagsoplevelse i 1864. Mens han læste Rom 5,6 om, at ”mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige”, stod det pludselig tindrende klart for ham, at den frelse, han nidkært havde stræbt efter, allerede var gjort færdig af Jesus. Jesu offer langfredag var nok til frelse og frihed, og alt hans eget uden værdi.

Man kan sige, at LM på den baggrund mere præcist blev en langfredagsmission end en påskemission. Det frie evangelium har altid kendetegnet LM. Forkyndelsens kendetegn har været understregningen af det objektive: at Jesus døde for alle vores synder og en gang for alle gjorde det, vi ikke kunne. Derfor er vejen åben til Gud for enhver, som tror, og derfor må vores fokus være på Jesus og ikke på os.

Lad os bede om, at Gud altid vil bevare os i dette langfredagsfokus på det frie evangelium, som vi jo også har gjort meget synlig som den første af vores fire kerneværdier, og at det altid må kendetegne os.

Men så er det også på sin plads at huske på, at langfredag ikke alene tegner hele påske. Påskedag er et helt uundværligt højdepunkt og tæt knyttet til langfredag. Derfor har vi i dette nummer af Tro & Mission også fokus på begge disse dage. Opstandelsen bekræfter, at Jesus virkelig var Messias, som han selv sagde, og at Gud har accepteret hans offer for os. Og opstandelsen forkynder os et fantastisk håb om, at vi, der tror på Jesus, engang skal opstå til et evigt fuldkomment liv hos Gud.

Men Jesu opstandelse betyder også, at Jesus lever her og nu – midt iblandt os. Som det lyder i nadverritualet – afledt af skærtorsdags begivenheder: 

”Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os med al din kærlighed” og senere: ”Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige legeme og blod …”
Kristus lever. I dag! Han bor ved troen i dit hjerte! Og den overvældende magt, hvormed Gud virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, er virksom hos os, der tror (Ef 2,18f)!
Lad os hente vores frimodighed i både langfredag og påskedag.

Glædelig påske!

Bragt som leder i Tro & MIssion 07/2019

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.