Rob Parsons
”Jeg beder om, at mine børn ikke kommer til at hade Gud på grund af mig.” Citatet kommer fra en ledende person…

Personligt

18/9/2014 | Helene Dahlskov Andersen
Jeg kender selv hævnapparatet, men øver mig i at sige pyt.
Af Lea Brøgger Detlevsen

I LM i Odense har vi nogle forskellige ”gøregrupper.” Det er mindre grupper af mennesker, der arbejder sammen om en opgave i eller uden for LM Odense. En af disse grupper…